Geschiedenis

DE SINT JORISGILDE VAN DE BERG !

In een Meerhouts cijnsregister uit de 17de eeuw, dat veilig in het Rijksarchief te Antwerpen ligt opgeborgen, staat over het jaar 1680: "Den voogt cheyns St. Jorisgulde van omtrent hondert roeyen erfve op de berghe daer de doelen staen". Van 1757 tot 1792 betaalde de Sint Jorisgilde nog altijd de cijnzen voor datzelfde stuk grond. We speurden en vonden waar het stuk grond van die eeuwenoude Sint Jorisgilde gelegen was.

Als we op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van graaf de Ferraris, die tussen 1771 en 1778 ter plaatse werd opgetekend, de oude Berg met een sterk vergrootglas bekijken en aftasten, dan vinden we tussen Zilderij en Krijthoek de grote "Sint Jorishof" met ernaast de herberg "Sint Jorishofke" met de "gildekamer". Een deel van dat gebouw vinden we nu terug als Zilderij 10, waar nu Polleke Spruyt en zijn 85-jarige vrouw Virginie wonen, nog een kleindochter van nachtwaker en wever Mirre Gijs.

Het was een heel pak zowat te vergelijken met dat van het kasteel "van de Rooi". Het vormde een soort trapezium van in de Zilderij aan Polleke Spruyt, oostwaarts tot aan War Wilms, noordwaarts tot aan Fik Seigers in de Krijthoek en terug westwaarts tot aan Jan Geukens. Het deel van huidige Rodedriesstraat tussen Zilderij en Krijthoek is er meer dan honderdvijftig jaar geleden dwars doorheen getrokken. Nu is het helemaal versnipperd en verkaveld en staan er wel een dozijn huizen op.

In de Zilderij, in de Sint Jorishof, bruiste eeuwenlang het bewogen leven van de oudste schuttergilde van onze gemeente. Als schuttersgilde is ze door de "Turken" naar Gestel "ontvoer"! Ze werd op het einde van vorige eeuw een zangmaatschappij. In 1921 werd ze omgevormd tot "de katholieke fanfare" en nu is het sinds verscheidene jaren : "De Katholieke Koninklijke Harmonie Sint Jorisgilde", die sinds 1996 gedirigeerd wordt door Geert Leus. Van voetbooggilde tot muziekmaatschappij: een weg van eeuwen. Nog voor 1463 nam ze als schuttersgilde deel aan "Het Landjuweel" de grootste schietwedstrijd te Turnhout.


De "schuttersgilden" zouden ontstaan zijn als een soort verdedigingskorps waarop wellicht ook de kasteelheer een beroep kon doen om zijn "oorlogen" te voeren. Zoals het woord zelf zegt, hadden de gildebroeders als eerste opdracht mekaar te "beschutten" en beschermen. Eigenlijk weet men nog altijd niet hoe de gilden ontstaan zijn. Sommigen beweren zelfs dat het godsdienstige broederschappen zouden geweest zijn die later, in de troebele tijden van de 16de en de 17de eeuw, werden omgevormd tot militaire gilden!

DE SINT-JOISGILDE VAN DE BERG

De "KAARTE"

HET HANTEREN VAN DE WAPENS

HET LANDJUWEEL

HET TEERFEEST